Åbenheden er den nye centrale park i Høje-Taastrup. En park der i sig selv lægger op til aktiviteter og oplevelser indenfor professionel skating, sport, natur og fordybelse.

Den nye by omkring Åbenheden vil værne om sin park og sikre, at Åbenheden bibeholder sin X-factor og er et centralt samlingssted for Høje-Taastrup. Derfor er der oprettet en By- og Kulturlivspulje, hvor man kan søge om midler til aktiviteter og arrangementer i og omkring parkstrøget i Åbenheden.

Derfor er der oprettet en By- og Kulturlivspulje, der pt. administreres af arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C, men overdrages løbende til Bydelsforeningen.

Der kan søges til følgende puljer:

 • Strakspulje: 5.000kr. Ansøgningsfrist d. 1. i hver måned. En uges svartid

 

 • Projektpulje: 20.000 kr. Ansøgningsfrist 3 gange årligt: 1. januar, 1. april og 1. september*

 

 • Byfestpulje: 40.000 kr. Ansøgningsfrist 1 gang årligt: 1. april

 

 

Hvordan søger man puljerne?

 


Før afsending anbefales det, at man læser nedenstående kriterier for ansøgning af By- og Kulturlivspuljen.

 

Kriterier for puljestøtte

 • Der støttes alene aktiviteter, som foregår i Åbenheden
 • Aktiviteten skal være publikumsinddragende og åben (private arrangementer støttes ikke)
 • Aktiviteten må ikke have som primært fokus at fremme et kommercielt formål
 • Puljen fordeles så vidt muligt over hele året, og støtten går til arrangementer, der tilgodeser alle aldersgrupper.
 • Det vægter positivt på ansøgningen såfremt, der er egenfinansiering
 • Ved større beløb, udbetales beløbet først efter gennemført arrangement

 

Hvem kan søge puljerne?

 • Myndige privatpersoner
 • Foreninger
 • Institutioner
 • Virksomheder
 • Høje-Taastrup Kommune
 • Beboerforeninger i HTC

 

Aktivitetsudvalget består af:

 • 2 repræsentanter fra karreforeninger/ejerforeningers bestyrelse i Høje Taastrup C
 • 2 repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune (Driftsbyen og Fritid & Kultur)

 

 • 1 repræsentant fra City2