1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1

Byggefelt A01 – Til salg.
21.980 m2 erhverv.

2

Byggefelt A02 – Til salg.
20.410 m2 erhverv.

3

Byggefelt A03 – Solgt.
8.790 m2 bolig.

Minimum 380 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner.

4

Byggefelt A04 – Solgt.
7.040 m2 bolig.

Minimum 560 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner.

5

Byggefelt A05 – Solgt.
5.920 m2 bolig.

Minimum 360 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner. 

6

P-hus – Ikke til salg

7

Byggefelt A07 – Solgt.
7.900
m2 bolig.

Minimum 600 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner.

 

 

8

Rådhus

9

Byggefelt A09 – Solgt.
3.960
m2 bolig.

 

10

Byggefelt A10 – Solgt.
7.720
m2 bolig.

Minimum 600 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner.

 

11

Byggefelt A11 – Solgt.
4.200
m2 bolig.

 

12

Byggefelt A12 – Solgt.
9.870 m2 bolig.

Minimum 350 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner.

 

13

Byggefelt A13 – Solgt.
8.620
m2 bolig.

 

14

Byggefelt A14 – Solgt.
4.200
m2 bolig.

 

15

Byggefelt A15 – Solgt.
8.150
m2 bolig.

Minimum 330 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner.

 

16

Byggefelt A16 – Solgt.
4.200
m2 bolig.

 

17

Byggefelt A17 – Solgt
8.990
m2 bolig.

Minimum 270 m2 publikumsorienterede

servicefunktioner.

 

18

Byggefelt A18 – Til salg.
13.070
m2 erhverv.

 

19

Byggefelt A19 – Til salg

.
6.180
m2 bolig.

 

20

Byggefelt A20 – Solgt.
10.295
m2 bolig.

 

21

Byggefelt A21 – Solgt

11.850 m2 bolig.

Minimum 315 m2 publikumsorienterede servicefunktioner.

 

22

Byggefelt A22 – Til salg.
13.870
m2 erhverv.

 

23

Byggefelt A23 – Til salg.
22.205
m2 erhverv.

 

24

Byggefelt A24 – Til salg.
15.810
m2 erhverv.

 

Visionen for Høje Taastrup C

Visionen for Høje Taastrup C er at skabe en attraktiv bydel, hvor man gerne vil bo og drive virksomhed.

Planen for Høje Taastrup C

Her kan du læse om visionen og helhedsplanen for Høje Taastrup C.

Parterne bag Høje Taastrup C

Arealudviklingsselskabet for Høje Taastrup C ejes af Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og Ejendomsselskabet ATPFA II P/S.

Visionen for Høje Taastrup C

Visionen for Høje Taastrup C er at skabe en attraktiv bydel, hvor man gerne vil bo og drive virksomhed. Et sted man gerne vil besøge, arbejde og handle. Høje Taastrup C bliver et sted med aktive fællesskaber og et sted man engagerer sig i.

En integreret del af Høje Taastrup by, der får sin egen identitet, og samtidig bidrager til at binde byen sammen og til udviklingen af hele byen.

En tæt og blandet bydel med høj kvalitet og livskvalitet. En bydel med spændende byrum og arkitektur. Og en bydel, som opfattes som tryg, og hvor den centrale park har masser af muligheder for et aktivt og sundt liv. Parken bliver en attraktion i sig selv og vil rumme aktiviteter rettet mod et større opland.

En bæredygtig by, hvor den gode beliggenhed, infrastruktur og kollektive trafikbetjening udnyttes optimalt og bidrager til opnåelse af Kommunens strategiske klima- og energimål.

En bydel som udnytter potentialet i den regionale by. Et godt sted at bo og et godt sted at etablere virksomhed.

PARTERNE BAG HØJE -TAASTRUP C

Arealudviklingsselskabet for Høje Taastrup C ejes af Høje Taastrup Kommune & Danske Shoppingcentre. Selskabet er etableret ved apportindskud af ejernes andele af de respektive grundarealer i udviklingsområdet. Arealudviklingsselskabet er ansvarlig for udførelse af lokal infrastruktur samt etablering af parkarealer og parkering, mens Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for den overordnede infrastruktur. Udviklingsselskabet har en daglig ledelse, som er ansvarlig for salg af byggeretter og markedsføring af området overfor såvel investorer som kommende beboere.

BYGGEMODNING

Arealudviklingsselskabet for Høje Taastrup C udvikler og byggemodner projektområdet.

INFRASTRUKTUR

Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for etablering af den overordnede infrastruktur i form af omlægning af Blekinge Boulevard, Skåne Boulevard og forlængelse af Høje Taastrup Vej. Arealudviklingsselskabet er ansvarlig for etablering af infrastrukturen inden for området, herunder interne veje, stier, parkarealer og fællesarealer i øvrigt omkring byggefelterne. Infrastrukturen af hændes herefter løbende eller samlet til en eller flere nyetablerede grundejerforeninger, som de enkelte grundejere er pligtige at være medlemmer af. Ansvaret for etablering af infrastruktur inden for de enkelte byggefelter varetages af grundkøberne.

FORSYNINGSANLÆG

Forsyningsselskaberne inden for kloak, vand, fjernvarme, el og datatransmission er ansvarlig for tilslutning til de enkelte bygninger mod betaling af tilslutningsbidrag.

MILJØ – OG GEOTEKNIK

Arealudviklingsselskabet er ansvarlig for gennemførelse af miljøscreening og geotekniske undersøgelser af området. Arealudviklingsselskabet er endvidere ansvarlig for indhentning af udtalelse fra Kroppedal Museum om områdets arkæologiske status.

© Copyright - Høje Taastrup C