Nyt selskab skyder ny stor bydel i gang i Høje Taastrup

Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune går sammen om en ambitiøs udvikling af området omkring City 2 i den centrale del af Høje-Taastrup Kommune. Sammen stifter de et arealudviklingsselskab, der skal omdanne et område på størrelse med 40 fodboldbaner – bestående af 12-sporede veje, parkeringspladser og jordvolde – til nye boliger og erhverv.

”Vi skal have pustet endnu mere liv i området mellem City 2 og Høje Taastrup Station. Der skal flytte masser af mennesker og virksomheder til området. Det vil skabe et helt nyt liv i en del af kommunen, som i alt for mange år har været temmelig stille og nærmest mennesketom om aftenen. Fremover bliver det her et attraktivt sted at bo, arbejde, handle og drive virksomhed”, siger borgmester Michael Ziegler.

Høje-Taastrup Kommune går selv forrest og bygger sit nye rådhus centralt i den nye bydel.

Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og EjendomsSelskabet Norden ejer hver en del af det 262.000 m2 store areal. 28. februar underskrev de tre parter aftalegrundlaget for arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, som fremover skal varetage den ambitiøse byudvikling i Høje Taastrup C. 

Parkstrøg skal binde byen sammen

Et vigtigt greb i udviklingen af byområdet bliver et centralt og aktivt parkstrøg, som skal skabe en naturlig og attraktiv forbindelse mellem Høje Taastrup Station og City 2. Parkstrøget skal give plads til aktiviteter for både beboere, medarbejdere og besøgende med byliv, café m.m.

”Et indbydende parkstrøg vil gøre det meget nemmere og mere attraktivt at besøge City2 til stor glæde for vores kunder og for handlen. Muligheden for at skabe byfortætning omkring centeret, så der bliver en mere naturlig sammenhæng mellem center og dagligt byliv, vil give et ekstra kundeflow, som vi anser for særligt fordelagtigt for City2”, siger André Scharf hos Danske Shoppingcentre.

Det 40 fodboldbaner store område kan rumme 1.200 nye boliger med plads til 3.000 nye beboere, og der bliver 120.000 m2 til  erhverv. 

”Høje Taastrup C bliver en gevinst for virksomhederne i området og deres medarbejdere, fordi det skal blive en helt anden oplevelse at komme hertil. Det skal være en mere levende by, som inviterer til at bruge byrummet, handle, gå på café osv., og kombineret med den stærke infrastruktur bliver det endnu mere attraktivt at lokalisere sig i Høje Taastrup”, siger Peter Andreassen, direktør for EjendomsSelskabet Norden, der allerede i dag har betydelige lejere i området – bl.a. DSB og TDC, der gennem ejendomsfonden ATPFA K/S, ejet af PFA og ATP, tilsammen lejer mere end 30.000 etagemeter hos Norden.

Hilses velkommen

En række store virksomheder er i dag lokaliseret i Høje Taastrup, blandt andre Danske Bank, som udover sit nye domicil på Postgrunden i København samler sine koncernfunktioner i københavnsområdet i Høje Taastrup. Her hilser man den nye udvikling velkommen:

”Byudviklingen af Høje Taastrup hænger rigtig godt sammen med vores strategi om i fremtiden at samle vores medarbejdere på vores kontorer i Høje Taastrup og på Postgrunden ved Tivoli i København, hvor vi bygger vores nye hovedkontor. Vi er netop i gang med at planlægge en gennemgående modernisering og renovering af Høje Taastrup-kontoret, så det også i fremtiden bliver en attraktiv arbejdsplads. Et parkstrøg og et aktivt byliv supplerer vores ambitioner om fremtidens arbejdsplads,” siger Christian Rønn Østeraas, Workplace Services i Danske Bank.