Borgermøde om udviklingen af det nye parkstrøg fra Høje Taastrup station til City2.

For at få input til hvad den kommende park i Høje Taastrup C skal indeholde, afholdte Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C den 1. april 2019 et møde i City 2 for interesserede borgere.

Der var ca. 70 fremmødte, der overværede borgmester Michael Ziegler byde velkommen, og takkede for de fremmødte for deres interesse i at få det nye projekt så godt fra start som muligt.

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C og Høje-Taastrup kommune havde som oplæg til en række workshops udpeget 5 interesseområder, som man bad borgerne om at komme med input til udformningen af. Hvert område var forsynet med en tovholder, som sørgede for at nedskrive de ønsker og forslag, folk kom med.

Der var en rigt god dialog med borgerne og teams, og rigtig mange og særdeles brugbare indspark. Især ét af områderne; Trylle-skoven, var specielt godt besøg, og folk havde så meget at bidrage med, at det var svært at stoppe, da direktør Lars Bloch måtte meddele, at nu var det slut for i dag.

Nu bliver samtlige forslag listet op, og de vil så indgå i den kommende planlægning af parken.