Byudvikling tager fart: Nu nedrives den ene af to broer

Der er fuld gang i omdannelsen af området mellem Høje Taastrup Station og City2. Arbejdet med at omlægge Blekinge Boulevard er nu også i gang, og snart begynder nedrivningen af den første af de to broer på Høje Taastrup Boulevard, som går over Blekinge Boulevard.

Broerne skal fjernes, og viadukterne skal fyldes op med jord, så den del af Blekinge Boulevard, som i dag løber under broerne, kommer op i samme niveau som resten af Blekinge Boulevard og den omkringliggende by.
På den måde gøres området klar til, at der kan bygges boliger og anlægges parkstrøg.
– Omlægningen af Blekinge Boulevard er et af de helt store greb i omdannelsen af hele området mellem Høje Taastrup Station og City2. Vi får simpelthen skabt plads til at skabe den nye by.

Selve nedrivningen af den første bro begynder den 6. november. Alt i alt vil arbejdet med nedrivning og opfyldning af jord tage cirka fire uger.

Broen på Høje Taastrup Boulevard vil derfor være lukket for al trafik fra 6. november til 3. december.

Det er forventningen, at Høje Taastrup Boulevard igen bliver åbnet for trafik 4. december.

Når Ny Blekinge Boulevard åbner til foråret 2020, bliver også broen over det sydlige spor fjernet og viadukten løftet op på niveau med resten af området, så der også kan bygges her.