Borgermøde om udviklingen af det nye parkstrøg fra Høje Taastrup station til City2.

For at få input til hvad den kommende park i Høje Taastrup C skal indeholde, afholdte Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C den 1. april 2019 et møde i City 2 for interesserede borgere.

Der var ca. 70 fremmødte, der overværede borgmester Michael Ziegler byde velkommen, og takkede for de fremmødte for deres interesse i at få det nye projekt så godt fra start som muligt.

Læs mere

Calum køber to byggefelter i Høje Taastrup C

Calum har erhvervet sig to byggefelter i byudviklingsområdet Høje Taastrup C – her opfører firmaet ca. 175 boliger og gør desuden plads til servicefunktioner som fx butikker.

Læs mere

De første byggegrunde er solgt i Høje Taastrup C

REKA Gruppen A/S har på vegne af West-Coast Real Estate III A/S købt de fire første byggefelter i byudviklingsområdet Høje Taastrup C – her skal bygges rækkehuse og lejligheder. Dermed er der taget endnu et vigtigt skridt hen mod realiseringen af den nye bydel Høje Taastrup C. Ejendomsudviklingsselskabet REKA Gruppen A/S vil på vegne af investeringsselskabet West-Coast Real Estate III A/S bygge 86 rækkehuse og fire punkthuse med ca. 65 lejligheder.

Læs mere

Direktør ansat for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C har ansat Lars Bloch som direktør. Lars Bloch kommer således til at stå i spidsen for det selskab, som de kommende  år skal gennemføre en omfattende byudvikling i Høje Taastrup C.

Læs mere

Nyt selskab skyder ny stor bydel i gang i Høje Taastrup

Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune går sammen om en ambitiøs udvikling af området omkring City 2 i den centrale del af Høje-Taastrup Kommune. Sammen stifter de et arealudviklingsselskab, der skal omdanne et område på størrelse med 40 fodboldbaner – bestående af 12-sporede veje, parkeringspladser og jordvolde – til nye boliger og erhverv.

Læs mere