Direktør ansat for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C har ansat Lars Bloch som direktør. Lars Bloch kommer således til at stå i spidsen for det selskab, som de kommende  år skal gennemføre en omfattende byudvikling i Høje Taastrup C.

Læs mere

Nyt selskab skyder ny stor bydel i gang i Høje Taastrup

Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune går sammen om en ambitiøs udvikling af området omkring City 2 i den centrale del af Høje-Taastrup Kommune. Sammen stifter de et arealudviklingsselskab, der skal omdanne et område på størrelse med 40 fodboldbaner – bestående af 12-sporede veje, parkeringspladser og jordvolde – til nye boliger og erhverv.

Læs mere